درباره حقوق خودتان اطلاع بگیرید

ما که هستیم

مودم مرکز حمایت از پناهندگان ،به پناهندگان، پناهجویان و مهاجران که در بخش پوشاک کار می کنند،به آنها مشاور حقوقی و اجتماعی رایگان می دهد و پشتیبانی می کند.

پشتیبانی حقوقی

مرکز حمایت از پناهندگان (مودم) به پناهجویان، پناهندگان، مهاجران، به صورت مستقیم مشاوره می دهد و از آنها درباره مجوز کار حمایت می کند.

اطلاعات

(مودم) مرکز حمایت از کارگران،برای افرادی که در بخش پوشاک کار می کنند، خدمات می دهد که درباره نقض حقوق خود در محل کار و حقوق خودشان اطلاعات داشته باشند.

داستان ها

View All Stories

پسرم صنعت می آموزد

من فادیه هستم، در سوریه، شوهرم در اتفاقات نابسامانی فوت کرد و من همراه  با 3 پسرم در سال  2013 به ترکیه آمدیم. یک دختر

کار عادلانه و دست‌مزد عادلانه را طلب کردم.

من مریم هستم، 5 سال است که در ترکیه، در یک کارخانه‌ به عنوان طراح کار می کنم. در حالیکه   در کارخانه  کار ما، استعداد

برای اینکه مجوز کار نداشتم جریمه شدم.

اسم من مریم است، 19 سال دارم و در مرسین با خانواده‌ام زندگی می کنم و از اهل ادلیب هستم. وقتی که به ترکیه آمدم،

صاحب کار سوریه‌ای است و من سوریه‌ای، من اجازه کار می‌خواهم

من شیروان هستم، 20 سال درم و 6 سال‌است که با خانواده‌ام در شهر شانلی‌اورفا زندگی می‌کنم.  3 سال‌است که در یک کارگاه نساجی همراه

اخبار

View All News

برنامه حمایت از کارآفرینی

نیازمندان روحیه کارآفرینی در سال 59-18 که حمایت موقت یا تحت بین المللی در ترکیه با یک شناسنامه رسمی معتبر دارند شما می توانید در
READ MORE

اگر کارفرمایم مجوز کار را دریافت نمی کند، من هم باید جریمه نقدی پرداخت کنم!

من در شهر استانبول در یک کارگاه پوشاک کار می کنم. بدون صحبت در مورد مجوز کار و بیمه ، برای پرداخت هزینه موافقت کردیم.
READ MORE

پنج شماره مهم که در موارد اضطراری می توانید زنگ بزنید

برای سوری های تحت حفاظت موقت در ترکیه شماره پشتیبانی هست که در موقع اضطراری می توانند زنگ بزنند و سولات خود را می توانند
READ MORE